Archiv rubriky: Aktuality

Mladí zájemci o kopanou.

Dne 25.9.2017 v pondělí od 16:00 hod. se koná schůzka mladých nadějí na hřišti. Tento týden dle počasí to nemá cenu svolávat.

Rubriky: Aktuality, Přípravka | Komentáře nejsou povoleny

Mladí zájemci o kopanou

Noví zájemci o kopanou v Řepištích ať se dostaví ve středu 13.9.2017 od 15:30 do 16:00 hod. na hřiště v Řepištích. Info. tel. 602 817 600 .

Rubriky: Aktuality, Přípravka | Komentáře nejsou povoleny

Zlaté Hory – soustředění- benjamínci

Ve dne 12.-14.5.2017 proběhlo krátké, ale intenzivní soustředění našich nejmladších hráčů. Hráči ještě v pátek 12.5.2017 absolvovali od 14:00 hod. technický trénink s p. Trávníkem v Řepištích na hřišti a poté se již přesunuli do Zlatých Hor v Jeseníkách. (Celý příspěvek…)

Rubriky: Aktuality, Přípravka | Komentáře nejsou povoleny

23.5.2017 Hlubina : Řepiště 6:8 benjamínci

Rubriky: Aktuality, Přípravka | Komentáře nejsou povoleny

Řepiště – Rychvald 10:5, Baník Ostrava – Řepiště 21:11 benjamínci

Rubriky: Aktuality, Přípravka | Komentáře nejsou povoleny

Potvrzení o zdravotním stavu hráčů!!!!! – VŠEM

Soutěžní řád: § 37 Lékařská prohlídka :

1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 

2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“  

3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou, ne-li kontumací utkání.

Do zahájení jarních soutěží doloží hráči a rodiče dětí trenérům (volnou formou, podpis nemusí být ověřen). Ti, kteří to nedoloží, nebudou moci absolvovat zápasy soutěží.

Přišlo to z FAČRU!!!

Rubriky: Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality dorost, Dorost, Muži, Muži B, Přípravka, Žáci mladší | Komentáře nejsou povoleny