Archiv rubriky: Aktuality

POZOR! POZOR!

Od 08.10.2017 do 21.10.2017 včetně, je přísný zákaz vstupu, tréninků a zápasů na travnaté ploše fotbalového hřiště TJ Řepiště – platí pro všechny oddíly klubu!!!(tréninky směřovat na umělku, u mlýnku a nebo na travnaté ploše mezi kurty a hřištěm). Zápasy týmů, kterých se to týká muži B, 14.10. v 15:00 hod. Hrabůvka – obrácené pořadatelství a 18.10. v 16:00 hod. Vřesina – obrácené pořadatelství. Oba zápasy na venkovních hřištích (jaro doma). Dorost 21.10.2017 změna z 21.10. na 22.10. ve stejný čas v Rychvaldě. Muži B dne 21.10. hrají na Lok. Ostrava, zápas přesunut ze soboty na neděli ve stejný čas 22.10.2017.

Rubriky: Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality dorost, Dorost, Muži, Muži B, Žáci starší, Žáci-mladší | Komentáře nejsou povoleny

Potvrzení o zdravotním stavu hráčů!!!!! – VŠEM

Soutěžní řád: § 37 Lékařská prohlídka :

1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 

2. V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“  

3. Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou, ne-li kontumací utkání.

Do zahájení jarních soutěží doloží hráči a rodiče dětí trenérům (volnou formou, podpis nemusí být ověřen). Ti, kteří to nedoloží, nebudou moci absolvovat zápasy soutěží.

Přišlo to z FAČRU!!!

Rubriky: Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality dorost, Dorost, Muži, Muži B, Žáci starší, Žáci-mladší | Komentáře nejsou povoleny

Ples TJ Řepiště

Rubriky: Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality dorost, Dorost, Muži, Muži B, Žáci starší, Žáci-mladší | Komentáře nejsou povoleny

Když plesat, tak na plese! (tradičně netradičním, tentokrát v proužku)

Jménem TJ Řepiště, bychom Vás všechny chtěli pozvat na tradiční ples TJ Řepiště, který  se koná již tuto sobotu 20.02.2016 od 20:00 hod. v tělocvičně v Řepištích. Ples tradičně netradiční , letos  je vedený v proužku. Ze srdce zveme všechny členy, nečleny, přátelé a samozřejmě v zastoupení mladých fotbalistů jejich rodiče, jelikož peníze z tohoto společensko-kulturního klání se obratem vrátí zpět do chodu a pomůžou nám během roku odlehčit provoz oddílů. Zakoupením vstupenky, a přispěním malé pozornosti do tomboly pomůžete  dobré věci.

Těší se na Vás pořadatelé ……………., tak nezapomeňte „proužek letos bude v módě“!

Rubriky: Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality dorost, Dorost, Muži, Žáci starší, Žáci-mladší | Komentáře nejsou povoleny

Bacha na proužky 20.02.2016 !!!!

plakat_2xA5

Rubriky: Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality dorost | Komentáře nejsou povoleny

Ples TJ v sobotu 20.února 2016 !!!

Rubriky: Aktuality, Aktuality, Aktuality, Aktuality dorost, Dorost, Muži, Žáci starší, Žáci-mladší | Komentáře nejsou povoleny